Záznam z webináře:  https://www.youtube.com/watch?v=GlFOqUXtdBo

Proč je pro BIM tak důležité propojení mezi databází pit-FM a modelem Revit?

  • Komplexní přenos prvků (budova, podlaží, místnosti, vybavení)
  • Přenos atributů z modelu do databáze a naopak (plochy, materiály, výrobce, cena, typ a další informace, pokud je model obsahuje)
  • Velmi snadná lokalizace prvků v modelu nebo databázi
  • Možnost filtrovat a vybarvovat plochy z databáze do modelu
  • Efektivní management pomocí realistického modelu stavby
  • Okamžitá a snadná aktualizace změn (pohyb inventáře, doplnění, rekonstrukce aj.)
  • Nastavení procesů správy majetku s využitím modelu
  • Možnost vlastního nastavení přenosu i doplnění vlastních atributů do modelu