Propojení s účetním systémem POHODA

Klíčové hospodářství

BOZP

Odpadové hospodářství

Facility & Asset management

Informační systém pro efektivní správu majetku. Datový i grafický pasport. Jednoduchý přístup k informacím a vylepšená komunikace s uživateli majetku.

Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar